Op dit moment ben ik actief voor de Hogeschool Utrecht en Stichting Steenbreek. Maak fietsroutes en daarnaast beheer ik samen met Judy B&B Het Blauwe Bed wat overigens de laatste jaren meer als pension in gebruik is.

 

Docent-Examinator:

Met ingang van het schooljaar 2022/23 ben ik voor ruim een dag in de week in dienst van de HU en begeleid studenten BBE. Na enige jaren door de Hogeschool Utrecht op uur basis te zijn ingehuurd voor de begeleiding van studenten 3e en 4e jaars, Ruimtelijke Ordening en Planologie (ROP), Bouw Technische Bedrijfskunde (BTB) en Bouwkunde. Inmiddels sinds 2019 BBE (Built Evironment) gaat het vooral om Stadsontwikkeling, Mobiliteit&Infrastructuur en Circulaire Stad.

Leuk en inspirerend werk. Kennisoverdracht en ervaring delen is beslist geen éénrichtingsverkeer ervaar ik bij deze opdrachten telkens weer. Mijn actuele kennis van veel nieuwe ontwikkelingen wordt regelmatig bij gespijkerd en omgekeerd kan ik mijn netwerk ontsluiten voor nieuw aanstormend talent. Begeleiding 4e jaars houdt ook in dat je examinator bent. Het zijn van docent en examinator geeft vanuit mijn optiek ook weer allemaal prachtige verbindingen, onder andere voor mijn Adviseurs werk bij de Stichting Steenbreek.

 

Adviseur:

Stichting Steenbreek richt zich primair op Gemeenten om hen te helpen bij het activeren van bedrijven en particulieren om ook de niet openbare ruimte te ontstenen. Tegel eruit en planten er in. Hoe praktisch kan het zijn.

In mijn rol als Adviseur voor de Stichting Steenbreek ben ik vraagbaak voor gemeenten en bewoners, verbinder en pragmatisch adviseur. Er zijn zoveel praktische oplossingen en acties mogelijk, door samen te werken kun je zoveel meer bereiken. Veel draait in mijn ogen dan ook om het verbinden van de juiste partijen, waarbij ik kan bogen op een lange ervaring onder andere vanuit het Wijk- en Buurtbeheer, Sociale Vernieuwing in Rotterdam en Glastuinbouw Project bij Provincie Zuid-Holland. Bewoners, ondernemers of overheden willen vaak wel, maar weten lang niet altijd de goede kanalen te vinden of kennis toe te passen in de praktijk. Er valt nog heel veel te doen om de trend om te draaien naar groene particuliere tuinen, daken en balkons, samen met ondernemers, onderwijsinstellingen in het groen.

Met ingang van september 2022 ben ik ook adviseur van het bestuur. In die rol kan ik een bijdrage leveren aan de verbinding tussen onderwijs, onderzoek, ondernemingen ten behoeve van de leden gemeenten waar een structurele kennisvraag is. Kennisdelen is niet voor niets één van de belangrijkste doelen van de Stichting om daarmee Biodiversiteit te verbeteren en te herstellen in onze Leefomgeving

 

Fietser:

Volg de link en lees waarom ik van fietsen hou. Over hoe een hobby ook je werk kan zijn en wat je kan doen om met mij mee te fietsen. 

 

 

Beheer B&B:

Bed en Breakfast Het Blauwe Bed is een mooie gastenkamer met wat uitgebreidere voorzieningen als een eigen kookgelegenheid, douche en toilet. Eenvoudig en goed, maar daarvoor moet je wel zorgen dat het schoon, heel en veilig blijft. Je gast staat centraal en daar wil je toch graag goed voor zorgen.  Uiteraard veel praktische activiteiten, maar wel heel leuk om te doen.

Het Atelier:

Ga naar de website van Judy Cerfontaine

 

 

 

 

 

Partner van Fital fietsvakanties